Nanolif Üretimi ve Uygulamaları

Nanolif Üretimi ve Uygulamaları

İÇERİK:

Nanolif üretim yöntemleri; elektro eğirme, hava üfleme, santrifüj eğirme, eriyik elektro eğirme, hibrit sistemler, diğer sistemler
Nano liflerin kullanım alanları
Çözelti hazırlama
Çözeltilerin iletkenlik ölçümü
Çözeltilerin viskozite ölçümü
Nanoliflerin karakterizasyonu
Teknolojilerin pratik gösterimi için çalıştay

Eğitim sunumu için tıklayın